Strona główna

 


 

Zbigniew J. Boczek - WYKŁADOWCA i współorganizator (EUROINSTYTUT) studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej, Politechniki Gdańskiej i Politechniki Wrocławskiej. Działalność naukowa i wydawnicza. Akredytacja wykładowcy SIDiR, potwierdzająca wiedzę oraz przygotowanie wykładowcy do prowadzenia seminariów i szkoleń z zakresu procedur FIDIC. Ekspert finansowy.

 

Autor książek: „Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw” wyd. 1995, „Opłacalność inwestowania w nieruchomości i przedsiębiorstwa” wyd. 1996, „Wycena nieruchomości w gospodarce rynkowej” wyd. 1998, „Wycena nieruchomości – wydanie 2000”, "Międzynarodowe procedury realizacji inwestycji według FIDIC i Banku Światowego" wyd. 2006,  „Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego” wyd. 2008, „Realizacja inwestycji budowlanych w systemie zamówień publicznych oraz procedury FIDIC” wyd. 2009 i wydanie uzupełnione 2010, 2012 oraz kolejne wydanie 2013.

 

Autor 63 publikacji i 19 skryptów z zakresu wyceny i oceny przedsiębiorstw, zagadnień ekonomiczno – finansowych, zarządzania projektami, zasad funkcjonowania rynku nieruchomości, międzynarodowych procedur realizacji inwestycji i procedur FIDIC w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych.

 

ARBITER posiadający doświadczenie w prowadzeniu kontraktów budowlanych, oraz rozstrzyganiu sporów powstałych w trakcie realizacji robót. Wice przewodniczący Sądu Arbitrażowego SIDiR (FIDIC). Zbigniew J. Boczek został przeszkolony w zakresie rozstrzygania sporów przez ekspertów FIDIC, oraz zaliczył szkolenie w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Posiada przygotowanie do pełnienia funkcji ROZJEMCY zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC.

 


KSIĄŻKA
Zbigniew J. Boczek "Realizacja inwestycji budowlanych w systemie zamówień publicznych oraz procedury FIDIC" wydanie 2015
pobierz fragment   logo PDF

Książkę można zamówić mailem zbigniew.boczek@euroinstytut.pl

Koszt książki (brutto) razem z kosztami przesyłki:

120 zł tylko przy przedpłacie na konto: (nr konta BSRz 97 9396 0007 2002 0017 6239 0002)

 

 


 

Działalność EUROINSTYTUTU została ukierunkowana na prowadzenie doradztwa i konsultingu formlano-prawnego w realizacji zamówień publicznych, wyceny i plany finansowe, działalność ekonomiczno-finansową na rzecz przedsiębiorstw, oraz konsulting strategiczny. Naszymi Klientami są przede wszystkim duże przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, banki oraz organa samorządowe.

Prowadzimy działalność usługową na terenie całego kraju.

EUROINSTYTUT oferuje następujący zakres usług:

 • doradztwo prawne w realizacji zamówień publicznych,
 • konsulting w procesie wykonawstwa inwestycji budowlanych,
 • wykłady i szkolenia z procedur zarządzania projektami oraz realizacji inwestycji,
 • doradztwo i konsultacje z procedur FIDIC i Banku Światowego w realizacji inwestycji,
 • analizy i oceny opłacalności inwestowania,
 • oceny projektów inwestycyjnych dla potrzeb inwestorów i banków finansujących,
 • oceny ryzyka inwestycyjnego,
 • konsulting strategiczny,
 • opracowania dla doboru strategii rozwoju,
 • doradztwo finansowe,
 • analizy przedsiębiorstw, stawiające sobie za cel możliwość ich wykorzystania przy restrukturyzacji oraz przekształceniach własnościowych przedsiębiorstw,
 • analizy relacji przedsiębiorstwo a branża, w układzie EKD,
 • analizy i oceny dla podejmowania decyzji o sprzedaży, likwidacji lub upadłości przedsiębiorstw,
 • przygotowywanie Studiów Wykonalności Projektów Inwestycyjnych.