Artykuły

Przedstawiamy Państwu nasze artykuły. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wybranej pozycji, proszę kliknąć na odpowiedni tytuł. Pełna treść artykułu zamieszczona jest w plikach PDF. Jeśli nie masz jeszcze darmowej przeglądarki Adobe Acrobat Reader pobierz ją teraz, klikając w tym miejscu .

Czerwona czy Żółta Książka FIDIC


Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych


Opis przedmiotu zamówienia


Realizacja robót budowlanych w zamówieniach publicznych


Świadectwo przejęcia i świadectwo wykonania


Umowa o zamówienie publiczne


Warunki kontraktowe FIDIC i Inżynier w Kontrakcie


Zamówienia dodatkowe i uzupełniające


Koncepcja CAPM


Ekonomia w budownictwie


Procedury FIDIC w realizacji inwestycji