Koncepcja CAPM

Tytuł: Koncepcja CAPM
Autor: Zbigniew J. Boczek
Opis: Jest to metoda wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego, tzw. model równowagi rynku kapitałowego. Uproszczeniem jest założenie, że obrót papierami wartosciowymi odbywa sie na „idealnym” rynku kapitałowym.
Plik: Pełna wersja artykułu w pliku PDF