Świadectwo przejęcia i świadectwo wykonania

Tytuł: Świadectwo przejęcia i świadectwo wykonania
Autor: Zbigniew J. Boczek
Opis: Prosimy o wyjaśnienie kwestii znaczenia Świadectwa Przejęcia i Świadectwa Wykonania w kontekście zakończenia procesu budowy, oraz zakończenia okresu rękojmi i gwarancji mając na względzie art. 151 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 nr 19 poz. 177 ze zmianam), stanowiący, iż zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu zwraca się w wysokości 70% w ciągu 30 dni od wykonania zamówieniu i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a pozostałe 30% nie później niż 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi.
Plik: Pełna wersja artykułu w pliku PDF