Realizacja robót budowlanych w zamówieniach publicznych

Tytuł: Realizacja robót budowlanych w zamówieniach publicznych
Autor: Zbigniew J. Boczek
Opis: Ustawa Prawo zamówień publicznych została uchwalona w dniu 29 stycznia 2004 r., a weszła w życie w dniu 2 marca 2004 r., za wyjątkiem kilkunastu przepisów, które weszły w życie z dniem 1 maja 2004 r. Prawo zamówień publicznych określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych, oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie (art. 1 p.z.p. ).
Plik: Pełna wersja artykułu w pliku PDF