Opis przedmiotu zamówienia

Tytuł: Opis przedmiotu zamówienia
Autor: Zbigniew J. Boczek
Opis: Zamawiający obligatoryjnie dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przed jego udzieleniem. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 29 ust. 1 p.z.p.).
Plik: Pełna wersja artykułu w pliku PDF