Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Tytuł: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Autor: Zbigniew J. Boczek
Opis: Kierownik zamawiającego, oraz pracownicy i osoby gospodarujące środkami publicznymi, lub wykonujący czynności przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych podlegają, niezależnie od odpowiedzialności określonej innymi przepisami prawa, przepisom ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Plik: Pełna wersja artykułu w pliku PDF