Obliczanie stopy dyskontowej

Obliczanie stopy dyskontowej dla nieruchomości przy określonym poziomie stopy rzeczywistej oprocentowania [np. rocznych bonów lub obligacji skarbowych], oraz stopy inflacji.

Pobierz plik