Stopy dyskontowe

Arkusz programu Excel służący do obliczania stóp dyskontowych [stóp zwrotu], w odniesieniu do nadwyżki finansowej lub wolnego strumienia pieniężnego przyszłych okresów.

Pobierz plik xls